گیم پلی بازی جذاب Pubg از یک گیمر خارجی که برای آموزش بازی قرار گرفته است.